การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครนายกที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562

        นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครนายกที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

        โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.