กิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

            นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดงานโดยจังหวัดนครนายกร่วมกับเทศบาลเมืองนครนายก ภายในงานมีการลอยกระทงสายไหลประทีป เพื่อหล่อหลอมดวงใจจากทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งร้อยเรียงเป็นกระทงสาย 73 สาย ไหลประทีป 2489 ดวง ณ ลำน้ำแม่น้ำนครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.