พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2562

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหากิจและ ประชาชนชาวจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.