การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

            นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก (ศปถ.นย.) เข้าร่วมติดตาม การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (video conference)

            โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และหลังจากติดตามการประชุมดังกล่าวข้างต้น จังหวัดนครนายกได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก (ศปถ.นย.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหคุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

           โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.