การประชุมหารือ ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลของจังหวัดเข้าระบบ NSO-GIS

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

              การประชุมหารือ ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การจัดเตรียมข้อมูลของจังหวัดเข้าระบบ NSO-GIS เพื่อกำหนดโครงสร้างข้อมูลและรายการสถิติของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นครนายก กำแพงเพชร ศรีษะเกษ และภูเก็ต

             โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.