พิธีทำบุญ และวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีทำบุญ และวางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (ค่ายสาริกา) สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก

           โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.