พิธีเปิดโครงการ "จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

           นายอำนาจ แย้มศิริ ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการ "จัดทำชุมชน ให้เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" จัดโดย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการขายสินค้า OTOP สร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

           โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.