งานThailand Local Government Summit 2019 Theme: Transforming Public Services Through Digital Technology

วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562

           นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วม งานThailand Local Government Summit 2019 Theme: Transforming Public Services Through Digital Technology ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ห้องวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.