การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

            นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ใน การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และวางแผนดำเนินงาน โครงการอื่นๆในเดือน ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ชั้น 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.