กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสดีที่ 5 ธันวาคม 2562

        นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายกนำ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสามแยกศิลาทอง - สี่แยกวัดอุดมธานี ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.