การประชุมการจัดทำโครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

             นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประชุมการจัดทำโครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.