การประชุมหารือ การจัดทำแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

          นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก และนางสาวจารุณี ชุมทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดทำแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.