พิธีเปิด 5 ธันวาคม วันดินโลก จังหวัดนครนายก “World soil days 2019” ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562

             นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน พิธีเปิด 5 ธันวาคม วันดินโลก จังหวัดนครนายก “World soil days 2019” ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถานีพัฒนาที่ดินองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

             โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.