การประชุมหารือเรื่อง ลูปการท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

               นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่อง ลูปการท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมสาริกา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

             โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.