งาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนธงไชย จังหวัดนครนายก”

 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 256

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิด งาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนธงไชย จังหวัดนครนายก” ณ ถนนธงชัย บริเวณสวนสาธารณ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองนครนายก โดยงานดังกล่าวจะจัดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22-29 ธันวาคม 2562

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ความพึงพอใจของ ผู้ประกอบการ และผู้ร่วมงาน“เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนธงไชย จังหวัดนครนายก” โดยใช้ Google form ในการสำรวจ.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.