การประชุมคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 7/2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

        นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.