งานมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ ปักหมุดนครนายก

 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

           นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน งานมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญ ปักหมุดนครนายก ณ โรงเรียนบ้านคลอง 14 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก

           โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวจิณัฐฐา หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.