งานวันคนพิการสากลจังหวัดนครนายก ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

          นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิด งานวันคนพิการสากลจังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 800 คน ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

          โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.