การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

         นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายกนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วม ประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 (การกำกับแนวการปฏิบัติงานสนาม สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 รวมการสำรวจสุขภาพจิต ความสุขคนไทย ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2562/2563) ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติตจังหวัดนครนายก ศาลากลางหลังเก่า ชั้น2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.