การประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 

         นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ ณ ห้องนางรอง ชั้น 3 ศาลกลางจังหวัดนครนายก

         โอกาสนี้ นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.