การประชุมหารือเรื่อง แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว ระหว่างหน่วยงานราชการและ ภาคเอกชน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2562

           นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานใน การประชุมหารือเรื่อง แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว ระหว่างหน่วยงานราชการและ ภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสาริกา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

           โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อนำเสนอข้อมูลการจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.