พบปะสังสรรค์ยามเช้าจังหวัดนครนายก ครั้งที่1/2563

 วันพุธที่ 15 มกราคมคม 2563 เวลา 07.00 น.

          นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วม พบปะสังสรรค์ยามเช้าจังหวัดนครนายก ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุม ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก

         โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.