การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

          นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

          โอกาสนี้นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางอัมพร กตัญญู พนักงานสถิติ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.