แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2561 เขียนโดย admin 65
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 35
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 26
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 25
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 31
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2560 เขียนโดย admin 32
สถิติ " สุขภาพ " จังหวัดนครนายก ปี 2560 เขียนโดย admin 58
สถิติ "ขยะ" จังหวัดนครนายก 2560 เขียนโดย admin 52
สถิติ "ผู้สูงอายุ" จังหวัดนครนายก ปี 2560 เขียนโดย admin 84
สถิติ "การท่องเที่ยว " จังหวัดนครนายก ปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย. 60) เขียนโดย admin 84

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.