แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2561 เขียนโดย admin 15
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 6
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 7
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 2
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 10
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2560 เขียนโดย admin 8
สถิติ " สุขภาพ " จังหวัดนครนายก ปี 2560 เขียนโดย admin 28
สถิติ "ขยะ" จังหวัดนครนายก 2560 เขียนโดย admin 28
สถิติ "ผู้สูงอายุ" จังหวัดนครนายก ปี 2560 เขียนโดย admin 37
สถิติ "การท่องเที่ยว " จังหวัดนครนายก ปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย. 60) เขียนโดย admin 38

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.