แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
LIVE สดแถลงข่าว"เปิดเมืองนครนายก หลังโควิด-19" กำชับนักท่องเที่ยว ปฎิบัติตามมาตรการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก อย่างเคร่งครัด เขียนโดย admin 4
บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 5
การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 10
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 9
การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 21
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เขียนโดย admin 23
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เขียนโดย admin 20
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธนวราชบพิตร ประจำจังหวัดนครนายก ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา เขียนโดย admin 26
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 21
การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ประจำเดือน เดือน พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 24

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.