แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 20
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 16
งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2564 เขียนโดย admin 26
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 9/2564 และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ) จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 7/2564 เขียนโดย admin 26
รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะลงพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เขียนโดย admin 15
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ เขียนโดย admin 26
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 8/2564 และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ) จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2564 เขียนโดย admin 15
การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดทำตัวชี้วัดด้านการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (Digitize Data)เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ครั้งที่ 1/2564 เขียนโดย admin 17
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้​ปฏิบัติหน้าที่​ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ​ศูนย์​ปฏิบัติการ​ป้องกัน​และลดอุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ช่วง​เทศกาล​ปีใหม่​ พ.ศ.​ 2564 เขียนโดย admin 17
กิจกรรมเดินสามัคคี ทำความดีเพื่อชาติ ศาสสน์ กษัตริย์” เพื่อรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน เขียนโดย admin 33

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.