แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 0
การประชุมการช่วยเหลือเยียวยา โควิด-19 ตามมติ ครม.และการสั่งการจากส่วนกลาง เขียนโดย admin 0
การประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 9/2563 เขียนโดย admin 0
การประชุมหารือเรื่องการประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 0
การประชุมทางไกล (VDO Conference) เขียนโดย admin 0
การประชุม เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการสู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 0
การประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำแผนปฎิบัติงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ภายใต้ (ร่าง) แผนปฎบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563-2565 เขียนโดย admin 15
การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย admin 12
ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนา 2019หรือโควิด-19 เขียนโดย admin 7
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 8

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.