แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 เขียนโดย admin 3
พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 3
พิธีทำบุญตักบาตร ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 3
ร่วมต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปในโครงการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และ โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยในระบบการศึกษา เขียนโดย admin 3
พบนายศรชัย ธรรมธีระ นายกเทศมนตรีตำบลองครักษ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 3
การประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ปากพลี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 2
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ความพึงพอใจของ ผู้ร่วมงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนธงไชย จังหวัดนครนายก” เขียนโดย admin 3
พบนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 4
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 11

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.