แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 9
การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 10
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (อำเภอปากพลี) เขียนโดย admin 13
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 13
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (อำเภอองครักษ์) เขียนโดย admin 15
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (อำเภอบ้านนา) เขียนโดย admin 13
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 10
การประชุมคณะทำงานลด และคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัด และวิธีการกรอกข้อมูลขยะลงในระบบ E-Report เขียนโดย admin 12
งานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 10
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐของจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 10

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.