แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ขยะ" จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 411
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ข้าว" จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 412
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" เขียนโดย admin 730
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 564
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 620
ผังสถิติทางการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ เขียนโดย admin 377
ผังสถิติทางการ ด้านสังคม : ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 310
ผังสถิติทางการ ด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว เขียนโดย admin 339
ผังสถิติทางการ ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว เขียนโดย admin 306
Metadata : คำอธิบายข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ขยะ" เขียนโดย admin 743

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.