แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมหารือ ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง ระบบ NSO-GIS เขียนโดย admin 31
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย admin 30
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 27
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อร่วมน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 23
กิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 27
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดนครนายกที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เขียนโดย admin 26
การประชุมหารือการขับเคลื่อน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เขียนโดย admin 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 41
การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 56
การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 10/2562 เขียนโดย admin 63

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.