แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เขียนโดย admin 43
เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย เดินทางมารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 55
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีเด็กในครอบครัวยากจน ภายใต้โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เขียนโดย admin 55
งานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 50
การประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายกประจำเดือน กันยายน 2562 เขียนโดย admin 51
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลองตำบลพรหมณี บริเวณเลียบคลองพรหมณี อ.เมืองนครนายก เขียนโดย admin 52
การประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 56
การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 9/2562 เขียนโดย admin 57
พิธีมอบป้ายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก และแถลงข่าว นครนายก พร้อมรองรับมาตรการ ชิม ช้อป ใช้ เขียนโดย admin 44
การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 47

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.