แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งานการสรุปผลโครงการและส่งมอบผลการดำเนินการระยะที่ 1 โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง เขียนโดย admin 44
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 45
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 6/2562 เขียนโดย admin 42
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 12/2562 เขียนโดย admin 49
ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมวาดภาพรณรงค์สื่อสารโครงการจังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เขียนโดย admin 61
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 52
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน" เขียนโดย admin 40
กิจกรรม"โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เขียนโดย admin 55
งานประเพณีกวนกระยาสารท "กวนกระยาสารทไทยเวียง​ คีรีวันที่ยาวที่สุดในโลก" เขียนโดย admin 49
การประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เมืองมะดัน @นครนายก เขียนโดย admin 52

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.