แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 7
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 7
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เขียนโดย admin 18
รายงานสถิติจังหวัดนครนายก พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 92
แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดนครนายก (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) เขียนโดย admin 82
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย admin 27
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย admin 37
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี เขียนโดย admin 27
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย admin 22
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เขียนโดย admin 28

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.