แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 3
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 9
ข่าวสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 47
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 17
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 20
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 13
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 17
รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 15
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 2/2562 เขียนโดย admin 25
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 1/2562 เขียนโดย admin 29

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.