แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 7
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 10
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 22
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 เขียนโดย admin 27
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 21
รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 24
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 23
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวด 1 - 16 เขียนโดย admin 34
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ขยะ" จังหวัดนครนายก ปี 2562 เขียนโดย admin 39
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ผู้สูงอายุ" จังหวัดนครนายก ปี 2562 เขียนโดย admin 42

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.