แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงคลัง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 3
รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 3
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 3
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวด 1 - 16 เขียนโดย admin 4
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ขยะ" จังหวัดนครนายก ปี 2562 เขียนโดย admin 12
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ผู้สูงอายุ" จังหวัดนครนายก ปี 2562 เขียนโดย admin 13
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ข้าว" จังหวัดนครนายก ปี 2562 เขียนโดย admin 15
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 14
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 33
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 32

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.