แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 4
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 3
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 4
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 6
การสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อ " โครงการเน็ตประชารัฐ " เขียนโดย admin 5
โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 5
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 7
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 12
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 18
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 15

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.