แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 6
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 3
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 3
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 3
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กันยายน ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 5
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 17
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สิงหาคม ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 15
โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 13
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กันยายน 2561 เขียนโดย admin 13
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 45

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.