แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มกราคม 2561 เขียนโดย admin 19
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 11
รับสมัครงานสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 33
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ธันวาคม ๒๕๖๐) เขียนโดย admin 8
" โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน " ประจำเดือนประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 9
"โครงการสำรวจสำมะโนประชากร และเคหะ พ.ศ.๒๕๖๓ " ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 9
"โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน " ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 7
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย admin 12
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 3/2560 เขียนโดย admin 19
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 35

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.