แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 25
รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 22
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 2/2562 เขียนโดย admin 42
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 1/2562 เขียนโดย admin 44
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 36
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 49
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวด 1-16 เขียนโดย admin 35
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายนพ.ศ.2562 เขียนโดย admin 56
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 53
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 45

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.