แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ผู้สูงอายุ" จังหวัดนครนายก ปี 2561 เขียนโดย admin 74
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ท่องเที่ยว" จังหวัดนครนายก ปี 2561 เขียนโดย admin 51
วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง "ข้าว" จังหวัดนครนายก ปี 2561 เขียนโดย admin 56
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 52
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (มิถุนายน ๒๕๖๒) เขียนโดย admin 112
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 70
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 83
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 83
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 75
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 82

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.