แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 104
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 4/2561 เขียนโดย admin 108
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 134
โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 130
โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการ ให้บริการสาธารณะและการทํางานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 151
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มีนาคม2562 เขียนโดย admin 135
แรงงานนอกระบบจังหวัดนครนายก พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 167
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ "เน็ตประชารัฐ" พ.ศ.2561 จังหวัดนครนายก เขียนโดย admin 141
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 104
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 141

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.