แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลภาพรวมการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 134
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 3/2561 เขียนโดย admin 197
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 138
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 2/2561 เขียนโดย admin 179
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 159
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน ตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 143
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กันยายน ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 166
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 145
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สิงหาคม ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 147
โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 158

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.