แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กันยายน 2561 เขียนโดย admin 173
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 242
โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 178
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 200
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน สิงหาคม 2561 เขียนโดย admin 169
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 1/2561 เขียนโดย admin 190
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 146
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส 2 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 176
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 159
โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 170

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.