แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน กรกฏาคม 2561 เขียนโดย admin 162
การสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อ " โครงการเน็ตประชารัฐ " เขียนโดย admin 163
โครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 163
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 173
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 148
โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 184
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 158
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 167
โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 163
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (พฤษภาคม ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 167

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.