แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 172
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 197
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เมษายน ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 178
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 167
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน เมษายน 2561 เขียนโดย admin 191
ประชาสัมพันธ์งานโครงการเดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 199
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 223
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน" ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เขียนโดย admin 244
สรุปผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนครนายก ไตรมาส 4/2560 เขียนโดย admin 316
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เขียนโดย admin 249

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.