• ส่งเจ้าหน้าที่อบรม การบริหารจัดการ E-BOOK

  • ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2

  • ความคืบหน้าโครงการจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบพร้อมแจก แท

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด
ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 037 - 311259  โทรสาร 037 - 311234
E -mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.