ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง "ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัลแสดงตำแหน่งบ้านและรายละเอียดของบ้าน" ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครนายก ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ในการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้กำหนดพื้นที่ เพื่อทดลองการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของนายอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ก่อนจะดำเนินงานจริงในทุกจังหวัด ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 2558

กิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 2558

ชาวจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน<... อ่านเพิ่มเติม...

ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2557 สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก  ร่วมกับ สำนักสถิติสาธารณมติ(สธม.) และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ปปส.) จัดทำการทดลองแบบสอบถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

    ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

  • กิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 2558

    กิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 2558

  • ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    ยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด
ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 037 - 311259  โทรสาร 037 - 311234
E -mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.