สถิติจังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

สถิติจังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก นำโดย นางสุทิน โรจนาปิยาวงศ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ ยินดีต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.ส.รัจนา เนตรแสงทิพย์ 

อ่านเพิ่มเติม...

ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง "ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัลแสดงตำแหน่งบ้านและรายละเอียดของบ้าน" ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครนายก ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ในการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้กำหนดพื้นที่ เพื่อทดลองการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของนายอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ก่อนจะดำเนินงานจริงในทุกจังหวัด ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • สถิติจังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

    สถิติจังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุม

  • ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

  • ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

    ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด
ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 037 - 311259  โทรสาร 037 - 311234
E -mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.