พิธีอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป จังหวัดนครนายก

พิธีอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป จังหวัดนครนายก

            ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ (๐๙.๐๐ น.) นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วม "พิธีอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ" ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ นอกเขตเทศบาล อำเภอองครักษ์

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ นอกเขตเทศบาล อำเภอองครักษ์

                วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าทีสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ในการปฏิบัติงาน "โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐" อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

กิจกรรม

             ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จังหวัดนครนายกโดย ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พิธีอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป จังหวัดนครนายก

    พิธีอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป จังหวัดนครนายก

  • สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ นอกเขตเทศบาล อำเภอองครักษ์

    สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ นอกเขตเทศบาล อำเภอองครักษ์

  • กิจกรรม

    กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.