โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ คลองจำไหร และคลองหอยโข่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ คลองจำไหร และคลองหอยโข่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายกิตติพันธุ์  โรจนชีวะ  รองผู้ว่... อ่านเพิ่มเติม...

การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป <... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๓ "พ.ศ. ๒๕๖๐"

การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ คลองจำไหร และคลองหอยโข่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ คลองจำไหร และคลองหอยโข่ง อันเนื

 • การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

  การพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 • การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ ๓

  การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Vi

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.