ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก นำโดย นางสุทิน โรจนาปิยาวงศ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ ยินดีต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น.ส.รัจนา เนตรแสงทิพย์ 

อ่านเพิ่มเติม...

ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง "ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัลแสดงตำแหน่งบ้านและรายละเอียดของบ้าน" ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครนายก ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ในการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้กำหนดพื้นที่ เพื่อทดลองการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของนายอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ก่อนจะดำเนินงานจริงในทุกจังหวัด ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 2558

กิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 2558

ชาวจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน<... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

  • ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

    ความร่วมมือทดลองจัดทำแผนที่ดิจิทัล

  • กิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 2558

    กิจกรรม bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด
ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร. 037 - 311259  โทรสาร 037 - 311234
E -mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.