พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๕๙

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๕๙

            วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นางนาตยา เมฆอรุณ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วม "พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช"


อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความสมานฉันท์ ให้แก่ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการ

            วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจจังหวัดนครนายก

ร่วมกิจกรรมและสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ... อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.๒๕๕๙

    พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ.

  • โครงการ

    โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและควา

  • ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

    ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.