พิธีเปิดสวนสุขภาพศาลากลางจังหวัดนครนายก

พิธีเปิดสวนสุขภาพศาลากลางจังหวัดนครนายก

            ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก ร่วม พิธีเปิดสวนสุขภาพศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายกได้ทราบและมาใช้บริการสวนสุขภาพให้มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "นครนายกเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" ปี 2559

โครงการ

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรม

โครงการ "นครนายกเมืองสะอาด คนในช... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความสมานฉันท์ ให้แก่ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โครงการ

      วันพฤหสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ นางนาตยา เมฆอรุณ สถิติจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรม และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ โครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • พิธีเปิดสวนสุขภาพศาลากลางจังหวัดนครนายก

    พิธีเปิดสวนสุขภาพศาลากลางจังหวัดนครนายก

  • โครงการ

    โครงการ "นครนายกเมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" ปี 2559

  • โครงการ

    โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและควา

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ชั้น 2 อาคารหลังเดิม ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง

อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 

โทร. 0-3731-1259 โทรสาร 0-3731-1234

E -mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.